Fortuneo speciale aanbiedingen, online beurs met Fortuneo

Welkom bij markttoegang

Overdragen alle of een deel van uw activiteiten naar Fortuneo en ontvang tot 100 € in vouchers Voor het gebruik van de gratis neochange van Fortuneo Service.

Speciale aanbiedingen

Voor een 1e opening van een depositorekening bij Fosfo MasterCard Card, gevolgd door 5 betalingen gedaan met behulp van de kaart die binnen 90 dagen maximaal zijn ingeschreven na een effectief abonnement.

 • Met de bewerkingscode: Welkom

80 €
aangeboden onder omstandigheden (2)

Gold CB MasterCard

Voor een 1e opening van een depositorekening met Gold CB MasterCard Card, gevolgd door 5 betalingen gedaan met behulp van de kaart die binnen 90 dagen maximaal zijn ingeschreven na een effectief abonnement.

 • Met de bewerkingscode: Welkom

Tot 100 €
In vouchers aangeboden onder omstandigheden (3)

Bankwijziging van domiciliatie

Overdragen alle of een deel van uw activiteiten naar Fortuneo en ontvang tot 100 € in vouchers Voor het gebruik van de gratis neochange van Fortuneo Service.

Levensverzekering

€ 100 aangeboden onder omstandigheden (4)

Aanbieding voor een 1e lidmaatschap in het levensverzekeringscontract van Fortuneo Life*, € 100 aangeboden voor een eerste betaling van € 1.000.

Aanbieding geldig vanaf 17 april 2023.

Lidmaatschap van het Fortuneo Life Contract impliceert minimaal 30% van de rekeneenheid, die een risico op kapitaalverlies vormen.

 • Met de bewerkingscode: 100 met

80 € Aangeboden onder omstandigheden (5)

Aanbieding voor een eerste lidmaatschap in het Life Life Insurance Contract van Fortuneo Life*, € 80 aangeboden voor een eerste betaling van € 300 minimum.

Lidmaatschap van het fortune vie* contract* impliceert een minimum van 30%van de rekeneenheid die geen kapitaal garanderen en onderworpen zijn aan schommelingen op de financiële markten als.

 • Geldig vanaf 18.09.2023 Bij 31.10.2023
 • Met de bewerkingscode: Return2023

SOTCK -uitwisseling

Makelaardagekosten op 100 bestellingen aangeboden onder voorwaarden (6)

Brokerage-kosten aangeboden voor een eerste opening of 1e overdracht van een gewone effecten of een erwt of een erwt.

Beursinvesteringen omvatten een risico van totaal of gedeeltelijk verlies van belegd kapitaal.

 • Geldig van de 01.05.2022.

100% overdrachtskosten terugbetaald onder omstandigheden (7)

Voor een 1e overdracht van een gewone effecten, een erwt of een erwten met Fortuneo, Fortuneo vergoedt u uw contante overdrachtskosten tot een maximum van € 2.000 voor een account die is overgedragen van een minimale uitstaande € 5.000. Onder voorwaarden.

Beursinvesteringen omvatten een risico van totaal of gedeeltelijk verlies van belegd kapitaal.

(1) 30 € euro aangeboden

 • Voor een eerste opening van een individu of bijgevoegde depositorekening met een bankkaart Fosfo MasterCard gevolgd door 5 betalingen gedaan door middel van de geabonneerde kaart (Onder voorbehoud van het invoeren van de bewerkingscode “Welkom”In het abonnementsbestand en acceptatie van het verzoek van Fortuneo).
 • Voor Fortuneo -klanten met een individuele of gezamenlijke depositorekening die nooit zijn geassocieerd met een bankkaart, in het geval van het eerste abonnement van een Fosfo MasterCard Bank -kaart gevolgd door 5 betalingen gedaan door middel van de geabonneerde kaart (onder reserve om de operatie in te voeren Code “Welkom”In het abonnementsbestand en acceptatie van het verzoek van Fortuneo).

De 5 betalingen die moeten worden gedaan door middel van de geabonneerde kaart, moeten binnen 90 dagen maximaal worden gedaan na het effectieve abonnement van de kaart. Anders komt de abonnee niet in aanmerking voor de betaling van de premie.

Onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden van het aanbod, wordt de premie uiterlijk 30 dagen daarna betaald op de depositorekening die aan de kaart is gekoppeld Hebben de 5e betaling gedaan door middel van de geabonneerde bankkaart.

In het geval van een eerste opening van een bijgevoegde depositorekening met twee bankkaarten, waarvan er ten minste één een Fosfo MasterCard is en onder voorbehoud van de voorwaarden van het aanbod, wordt slechts één bonus van € 30 betaald op de bijbehorende gezamenlijke rekening Binnen het kader van dit promotionele aanbod en de 5 vereiste betalingen kunnen worden gedaan door middel van de twee bankkaarten die zijn geabonneerd als onderdeel van het aanbod (behalve klanten die een individuele Fortuneo -account hebben).

Aanbieding geldig van 20/09/2022 en niet cumulatief met een sponsoraanbieding of een aanbieding van een productabonnement gekoppeld aan de depositorekening (exclusief bankmobiliteitsaanbieding) of een andere bankkaart die door Fortune wordt op de markt gebracht. De open depositorekening en de kaart die op Fortuneo is geabonneerd als onderdeel van het aanbod, moeten ten minste een jaar worden bewaard. Anders, Fortuneo, zelfs als deze laatste initiatief is voor het sluiten van de rekening en/of de kaart, behoudt zich het recht voor om het bedrag dat overeenkomt met de premie op de genoemde rekening te heffen. Aanbieding gereserveerd voor grote natuurlijke personen, handelen voor hun niet -professionele behoeften exclusief, exclusief Fortune -werknemers.

Fortuneo behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk gewenst moment binnen een redelijke tijd op de pagina van de Fortuneo -site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.en bellen op het aanbod.

(2) 80 € euro aangeboden

 • Voor een eerste opening van een individu of bijgevoegde depositorekening met een bankkaart Gold CB MasterCard gevolgd door 5 betalingen gedaan door middel van de geabonneerde kaart (Onder voorbehoud van het invoeren van de bewerkingscode “Welkom”In het abonnementsbestand en acceptatie van het verzoek van Fortuneo).
 • Voor Fortuneo -klanten met een individuele of gezamenlijke stortingsrekening die nooit zijn geassocieerd met een bankkaart, in het geval van het eerste abonnement van een Gold CB MasterCard Bank -kaart gevolgd door 5 betalingen gedaan door middel van de geabonneerde kaart (onder voorbehoud van het invoeren van de operatie Code “Welkom”In het abonnementsbestand en acceptatie van het verzoek van Fortuneo).

De 5 betalingen die moeten worden gedaan door middel van de geabonneerde kaart, moeten binnen 90 dagen maximaal worden gedaan na het effectieve abonnement van de kaart. Anders komt de abonnee niet in aanmerking voor de betaling van de premie.

Onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden van het aanbod, wordt de premie uiterlijk 30 dagen daarna betaald op de depositorekening die aan de kaart is gekoppeld Hebben de 5e betaling gedaan door middel van de geabonneerde bankkaart.

In het geval van een eerste opening van een bijgevoegde depositorekening met twee bankkaarten, waarvan ten minste één een gouden CB MasterCard is en onder voorbehoud van aan de voorwaarden van het aanbod, wordt een enkele bonus van € 80 betaald op de bijbehorende joint Account binnen het kader van dit promotionele aanbod en de 5 vereiste betalingen kunnen worden gedaan door middel van de twee bankkaarten die zijn geabonneerd in het kader van het aanbod (behalve klanten die een individuele account van Fortuneo hebben).

Aanbieding geldig van 20/09/2022 en niet cumulatief met een sponsoraanbieding of een aanbieding van een productabonnement gekoppeld aan de depositorekening (exclusief bankmobiliteitsaanbieding) of een andere bankkaart die door Fortune wordt op de markt gebracht. De open depositorekening en de kaart die op Fortuneo is geabonneerd als onderdeel van het aanbod, moeten ten minste een jaar worden bewaard. Anders, Fortuneo, zelfs als deze laatste initiatief is voor het sluiten van de rekening en/of de kaart, behoudt zich het recht voor om het bedrag dat overeenkomt met de premie op de genoemde rekening te heffen. Aanbieding gereserveerd voor grote natuurlijke personen, handelen voor hun niet -professionele behoeften exclusief, exclusief Fortune -werknemers.

Fortuneo behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk gewenst moment binnen een redelijke tijd op de pagina van de Fortuneo -site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.en bellen op het aanbod.

(3) Voorwaarden van kracht op 1 januari 2023. Tot 100 € Aangeboden in vouchers voor het gebruik van de gratis neochange van Fortuneo Service:

 • € 100 in vouchers aangeboden voor de overdracht van al uw activiteiten als onderdeel van de ondertekening van een mandaat van bankmobiliteit en waarvoor Fortuneo in staat is geweest contact op te nemen
 • 20 € Aangeboden in vouchers voor elke overdracht of opname gerepatrieerd vanuit Fortuneo via de module “Bepaalde operaties” overdrachten “binnen de limiet van 100 €.

Het aanbod is beperkt tot € 100 per account en per klant.

Het toegekende bedrag is om in vouchers uit te geven, van 10 tot 70 €, afhankelijk van de borden van de partner e-merchants om uit te kiezen. De vouchers worden uitgegeven in de vorm van geschenkcodes (e-card cadeau) bruikbaar van partnermerken binnen 3 maanden maximaal na de ingangsdatum van de overdracht van. Elke code is 1 maand geldig vanaf de datum van de bestelling op de geschenkruimte.

Onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden van het aanbod, wordt een e -mail naar de klant verzonden door het bedrijf ISIFID (provider van de geschenken geschenken) via de naam Fortuneo Domain.en om de klant toegang te geven tot de interface waarmee de juiste kan kiezen.

ISIFID is een vereenvoudigde gezamenlijke stockbedrijf met een kapitaal van € 222.222 geregistreerd in de RCS de Paris onder nummer 834 210 312.

Fortuneo behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk gewenst moment te wijzigen of te onderbreken, onder voorbehoud van een redelijke kennisgeving.

(4) Aanbieding geldig voor een 1e lidmaatschap in een Fortune Vie Life Insurance Contract* ontvangen van 17.04.2023 (het lidmaatschapsbestand met bedieningscode “100 Betto” te voltooien en ontvangen op het uiterste binnen 4 weken na het verzoek, de datum van ontvangst van het volledige bestand dat het bewijs is). € 100 aangeboden voor een eerste betaling van € 1.000. Toegankelijk in mandaatbeheer en gratis management.

Lidmaatschap van het fortune vie* contract* impliceert minimaal 30% van de rekeningen die niet garanderen dat het kapitaal betaalde en zijn onderworpen aan de schommelingen van de financiële markten omhoog als.

Aanbieding niet cumulatief met de huidige sponsoraanbieding beperkt tot een aanbieding per persoon. Betaling van de premie uiterlijk twee maanden na ontvangst van het lidmaatschapsbestand dat moet worden voltooid. De datum van ontvangst van het bestand is het bewijs. Op voorwaarde dat het lid een bankrekening of een contante account heeft op Fortuneo, de premie wordt betaald op het een of de andere van deze rekeningen en kan worden nageleefd met de voorwaarden van het aanbod op de datum van de betaling van de premie. De betaalde premie is noodzakelijkerwijs dat voorgesteld op de datum van ontvangst van het lidmaatschapsverzoek. Als de klant zich terugtrekt of zijn Fortuneo Life Life Insurance Contract* gedurende de 12 (twaalf) maanden na zijn opening heeft gekocht, behoudt Fortune het recht voor om van de bijbehorende bankrekening te nemen, het bedrag dat overeenkomt met de premie waarvan hij profiteerde als onderdeel van de commercieel aanbod.

Fortuneo behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk gewenst moment te onderbreken of te wijzigen voor de naleving van een redelijke kennisgeving en voorafgaande informatie op de Fortune -site.Fris.

(5) Aanbieding geldig voor een 1e verzoek tot lidmaatschap van een Life Life Life Insurance -contract van Fortuneo, ontvangen tussen 18 september en 31 oktober 2023 (het lidmaatschapsverzoekbestand met operatiecode “geretourneerd2023” moet worden voltooid en op de 31e.10.2023, de datum van volledige ontvangstbewijs is het bewijs). 80 € Aangeboden voor een eerste betaling van € 300 minimum. Toegankelijk in mandaatbeheer en gratis management.

Lidmaatschap van het fortune vie* contract* impliceert minimaal 30% van de rekeningen die niet garanderen dat het kapitaal betaalde en zijn onderworpen aan de schommelingen van de financiële markten omhoog als.

Aanbieding niet cumulatief met de huidige sponsoraanbieding beperkt tot een aanbieding per persoon. Betaling van de premie uiterlijk 15.01.2024, op voorwaarde dat het lid een bankrekening of een contante account op Fortuneo heeft, de premie die op een of de andere van deze rekeningen wordt betaald, en kan worden geheven aan de voorwaarden van het aanbod op de datum van betaling van de premie. De betaalde premie is noodzakelijkerwijs dat voorgesteld op de datum van ontvangst van het lidmaatschapsverzoek. Als de klant zijn Fortuneo Life Life Insurance Contract volledig kocht* Gedurende de 12 (twaalf) maanden na de opening, behoudt Fortuneo het recht voor om van de bijbehorende bankrekening het bedrag te nemen dat overeenkomt met de premie waaruit hij profiteerde van het commerciële aanbod.

(6) Brokerage-kosten aangeboden op 100 bestellingen met een bedrag kleiner dan of gelijk aan € 10.000 om een ​​1e opening of een 1e overdracht naar Fortuneo van een gewone effecten of een erwt of een erwten-PME vanaf 1 mei 2022. De vrijstelling van makelaarskosten zal betrekking hebben op de uitgevoerde bestellingen (exclusief OPC, SRD -kosten, uitstel en belasting op financiële transacties) en is geldig voor een periode van twee maanden na de opening van de datum van de overeenkomst op de vermelde waarden op Euronext en Equiduct Paris , Brussel en Amsterdam. Aanbieding geldig onderworpen aan ontvangst van een volledig openings- of transfer -aanvraagbestand en acceptatie van het openings- of overdrachtsverzoek door Fortuneo. De rekening geopend of overgebracht naar Fortuneo moet minstens een jaar worden bewaard. Anders behoudt Fortuneo zich het recht voor om de brokerage-kosten te innen die aanvankelijk zijn vrijgesteld van de soort die verbonden is aan de gewone effectenrekening, de erwt of de betreffende erwt. Aanbieding exclusief geldig in Frankrijk. Fortuneo behoudt zich het recht voor om het aanbod te allen tijde te onderbreken voor naleving van een redelijke kennisgeving en voorafgaande informatie over Fortuneo.Fris. Slechts één aanbieding per persoon. Bied cumulatief aan met het huidige sponsoraanbieding, het vergoedingsaanbod voor bureaucransoverdrachtskosten en mogelijk elk ander promotie -aanbod dat dit vermeldt.

(7) Aanbieding alleen geldig voor een 1e overdracht naar Fortuneo van een gewone effecten en/of een erwt en/of een erwten-PME vanaf 1 mei 2022. Terugbetaling voor een bedrag dat gelijk is aan uw overdrachtskosten binnen de volgende limieten: maximaal € 2.000 voor een rekening overgedragen van een minimale uitstaande € 5.000 (effecten + contant), € 150 maximum voor een overdracht van een uitstaande tussen € 3.000 en € 5.000 (Titels + soorten) en € 100 maximum voor een account overgedragen van een uitstaande minder dan € 3.000 (titels + soorten). Aanbieding geldig onderworpen aan ontvangst van een volledig transferaanvraagbestand uiterlijk 8 weken na de overdracht naar Fortuneo van de gewone effectenrekening en/of een erwt en/of een erwten-PME (datum van receptie van het volledige bestand per post of elektronisch route is het bewijs) en acceptatie van het verzoek door Fortuneo. Bewijs van de kosten die de rekening van de rekening van de rekening hebben gemaakt, moet in het uiterste binnen 3 maanden na het openen van de rekening in Fortune worden ontvangen. In het geval van een gelijktijdige overdracht van een of meer gewone effecten en een erwt en/of erwten-PME, wordt de vergoeding van overdrachtskosten toegepast op de rekeningen die zijn overgedragen tot een limiet van € 2.000. Wat het aantal overgedragen rekeningen ook is, de “overdrachtskosten die in contanten worden terugbetaald tot € 2.000” is beperkt tot € 2.000 per persoon per persoon. U moet de rekeningen overgedragen aan Fortuneo voor minimaal een jaar van de datum van effectieve overdracht naar Fortuneo houden. Anders behoudt Fortuneo zich het recht voor om de kosten te heffen die aanvankelijk worden terugbetaald op de soortenrekening die is verbonden aan uw gewone effectenrekening, de betreffende erwt of erwt. Fortuneo behoudt zich het recht voor om een ​​accountopening en/of accountoverdracht te weigeren. Fortuneo behoudt zich het recht voor om het aanbod te allen tijde te onderbreken voor naleving van een redelijke kennisgeving en voorafgaande informatie over Fortuneo.Fris. Cumulatief aanbod met het huidige sponsoraanbieding, de 100 bestellingen die worden aangeboden en mogelijk elk ander promotie -aanbod dat vermeldt. Aanbieding exclusief geldig in Frankrijk.

(*) Fortuneo Vie is een multi-support groepslevensverzekeringscontract beheerd door Suravenir, een bedrijf bestuurd door de verzekeringscode en gedistribueerd door Fortuneo.

De sleutel tot het informatiedocument van Fortuneo Vie bevat de essentiële informatie van dit contract. Dit document is beschikbaar op Fortuneo.FR, met Suravenir of door naar de Suravenir -site te gaan.Fris.

Fortuneo is een commercieel merk van Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, een openbare beperkte vennootschap met bestuur en toezichthoudende raad met kapitaal van 89.1952 euro. RCS Nanterre 384 288 890. Hoofdkantoor: Ariane Tour – 5, Place de la Pyramid 92088 Paris La Défense. Verzekeringsmakelaar Nr. Orias 07 008 441 – Postadres: Fortuneo – TSA 41707 – 35917 Rennes Cedex 9.

Advertentiedocument zonder contractuele waarde.

Welkom bij markttoegang

Hollywood -scenarioschrijvers, wiens staking de industrie al bijna vijf maanden heeft verlamd, heeft zondag aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben gesloten met de studio’s die hen in staat zouden kunnen stellen het werk over te nemen.

“Volledige werkgelegenheid” en spook van 49.3: Een terugkeer naar de vloer bij de montage

Beëindig de zomersteun. De afgevaardigden zijn maandag terug in de Assembly Cauldron op maandag, met het onderzoek in de hemicycle van het wetsvoorstel “voor volledige werkgelegenheid” en de schaduw van een eerste 49.3 op een.

Parijs sluiting : De CAC40 blijft bij de helft van de mast

De trend bleef dit weekend depressief, met een nieuwe daling van 0,40% van de CAC40 deze vrijdag om 7 uur.185 punten aan het einde. De Amerikaanse centrale bank heeft de markten afgewogen in.

Wall Street eindigt, de Fed wordt gevreesd voor de Amerikaanse economie

De New York Stock Exchange eindigde op vrijdag, niet in staat om van het afdrukken van de communicatie van de Federal Reserve (Fed) af te komen, die een deel van de markt duwt om te worden gevreesd voor de.

Signalen

Trackrecord

Advies en advies

Axa : op het goede spoor.
Eramet : een investeringsidee om te recyclen
Markten: de meningen van analisten (‘update’)

De waarde van de dag bij Wall Street – Ford profiteert van vooruitgang in de onderhandelingen met de UAW Automotive Union

(AOF) – Ford (+3,20% tot 12,59 dollar) ondertekent de op een na hoogste toename van de S & P500 -index halverwege de Reuters nadat Reuters “echte vooruitgang” meldden in onderhandelingen met de Unie van de Unie van.

De waarden van de dag in Europa – Nederlandse banken zullen hun belastingen zien stijgen

(AOF) – ABN AMRO en ING verliezen respectievelijk 3,88% bij 13,13 euro en 5,09% bij 12,50 euro en sluit dus de AX -index. Nederlandse banken staan ​​onder druk na de goedkeuring.

De waarde van de dag in Parijs – Ubisoft nam sterk toe: de overeenkomst met Activision in een zeer goede baan

(AOF) – Als de markten een heckled week hebben gekend, verzamelt Ubisoft goed nieuws. De actie van de videogame -uitgever (+3,51% tot 29,17 euro) toont de hoogste toename van de SBF 12 -index.

Om vandaag te worden voortgezet. Het linkt

(AOF) – In de eerste helft van 2023 geeft de IT -linkgroep aan dat EBITDA +8,6% gelooft in vergelijking met dezelfde periode in 2022 tot 3,5 miljoen euro. Bedrijfswinst vertegenwoordigt 7,6% van het cijfer.

Om vandaag te worden voortgezet. Eramet

(AOF) – Na het unilaterale aanbod ontvangen van ondernemingen op 25 juli 2023 voor de verwerving van 100 % van de acties van Eramet Titanium & Iron (“ETI”), kondigt Eramet aan dat het zijn dochteronderneming Norvégie heeft opgegeven.

 • Neem contact met ons op
 • Onze tijdaanbiedingen
 • Sponsoring
 • Fortuneo op uw mobiel
 • Persgebied
 • Onze CSR -verplichtingen
 • Blog
 • Advertentie
 • Werving
 • Voorwaarden
 • Woordenlijst -Banque op een dagelijkse basis
 • Help/veelgestelde vragen
 • Beveiliging
 • Onze vormen
 • Beursgidsen
 • Wettelijke kennisgeving
 • Voorschriften
 • Sitemap
 • Prijsbedrijven
 • Privacybeleid
 • Cookie beleid
 • Neem contact met ons op
 • Onze tijdaanbiedingen
 • Sponsoring
 • Fortuneo op uw mobiel
 • Persgebied
 • Onze CSR -verplichtingen
 • Blog
 • Advertentie
 • Werving
 • Voorwaarden
 • Woordenlijst -Banque op een dagelijkse basis
 • Help/veelgestelde vragen
 • Beveiliging
 • Onze vormen
 • Beursgidsen
 • Wettelijke kennisgeving
 • Voorschriften
 • Sitemap
 • Prijsbedrijven
 • Privacybeleid
 • Cookie beleid

Real -Time Courses in Euronext Paris -indices en waarden. Vertraagde cursussen minstens 15 minuten op alle andere plaatsen (Brussel, Amsterdam, Nasdaq, NYSE, Amex, Frankfurt en Londen).
Gegevens met betrekking tot beurscursussen en schattingen op Fortuneo -sites en applicaties worden verstrekt door Factstset.